Make your own free website on Tripod.com

TVMacedonia.com                                                                  Eurovision 2002

 

'Od nas zavisi' ('It depends on us')

 

Vetar mi nosi spomeni
od edno vreme
{to se ~ini tolku dale~no
no sega se smeni 
se izgubi sjaj, neli!

Ajde probaj zamisli si za mig
edno mesto, edno par~e zemja na jug
mo`e za tebe da bide raj
toa znaj od nas zavisi

Snegot {to vee 
vo mene gree stara qubov
{to mi dava `elba za `ivot
no pak }e se svrti 
trkaloto znam, neli! 

Ajde probaj zamisli si za mig
edno mesto, edno par~e zemja na jug
mo`e za tebe da bide raj
toa znaj od nas zavisi